Privacyverklaring

Diet Training & Health

Diet Training and Health gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Diet Training and Health dan heb ik gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via de contactknop op de website, via het contact met de mij of via de mail.

Denk hierbij aan:
• Naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• BSN
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
• E-mailadres
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Diet Training and Health heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Diet Training and Health bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Diet Training and Health zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diet Training and Health heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diet Training and Health zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diet Training and Health een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diet Training and Health blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Contactformulier
Als je een contactformulier op de website invult, een ander formulier, of ons direct een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief
Als je jezelf inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan worden jouw persoonsgegevens alleen gebruikt om je een mail/nieuwsbrief te sturen met alleen informatie gerelateerd aan onze dienstverlening. Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met anderen, zijn veilig en versleuteld opgeslagen en worden alleen gebruikt in deze vorm van communicatie voor zolang jij ons daar toestemming voor geeft. Je kan jezelf d.m.v. het mailing uitschrijven of ons een e-mailsturen naar info@ diettrainingandhealth.nl.

Publicatie
Wij publiceren jouw (bezoekers)gegevens niet.

Verstrekking aan derden
Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@diettrainingandhealth.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Diet Training and Health neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met mij op. Dit kan telefonisch via +31642205850 of per mail via info@diettrainingandhealth.nl.

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diet Training and Health dan kun je contact opnemen via het hierboven genoemde telefoonnummer of via info@diettrainingandhealth.nl. Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.